About

pasfoto_Emile

English version below!

Toen ik een jaar of 10 was, kreeg ik een Philips elektronicadoos cadeau. Dat is een ‘life-changing event’ geweest: vanaf dat moment was ik gefascineerd door de wondere wereld van het zelf bouwen van elektronica. Na mijn studie Elektrotechniek (uiteraard) aan de TU Eindhoven heb ik jarenlang al embedded / elektronica engineer gewerkt. Iedere keer wanneer mijn werkzaamheden weer iets teveel gingen afdwalen van dit wonderlijke vakgebied, ben ik weer iets dichter bij huis gaan zoeken. Deze blog gaat over al mijn hobby-creaties, waar elektronica-ontwerp een centrale rol speelt. Of het nu gaat over bierbrouwen, gitaren of microcontrollers: alles waar elektronica bij ontworpen kan worden, heeft mijn warme belangstelling!

Mijn website over een compleet geautomatiseerde bierbrouwinstallatie is te vinden op www.vandelogt.nl. Omdat deze wereldwijd veel belangstelling trekt (er zijn veel bierbrouwers die hun installatie willen automatiseren en daar vragen over hebben), zal een deel van de blogs ook in het Engels zijn.

When I was about 10 years old, I received a Philips electronics box. This was a live-changing event: as of that moment I was fascinated by the wonderful world of building your own electronics. After having finished a masters study in electrical engineering (what else?) at Eindhoven University of Technology, I have worked for years as an embedded & electronics engineer. Whenever my professional career became too much managerial, I switched jobs to something more electronical. This blog deals with all of my hobby-products, where the design of electronics is key. When it comes to brewing beer, building guitars or microcontrollers: everything where I can design and build electronics for, has my keen interest.

My website about a fully automated beerbrewing installation can be found at www.vandelogt.nl. Since this website generates a lot of interest (and questions) from people worldwide (there are many home-brewers out there that also want to automate their installation as well), the blogs concerning these topics will be in English.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">